• topafbeelding.jpg
Gebedspunten
We vragen u om met ons mee te bidden voor:

• Govert en zijn gezondheid.
• Eliana, om moed, kracht, wijsheid en gezondheid bij de verzorging van Govert
• Ismaël en Lourdes die zich steeds aan moeten passen aan de veranderingen. Dat God hen zegent met moed, kracht, gezondheid en vooral wijsheid.
• Het Kinderdagverblijf. Dat veel kinderen en ouders open zullen staan voor het evangelie. Voor een goede samenwerking met de burgemeester.
• Financiën voor de afbouw van de kerk in Mercês
• Alberto, zijn vrouw Eliana en hun kinderen, dat God hen zegent in het werk van de Heer in Mercês.
• Het werkbezoek in Nederland van 12 september t/m 17 november dit jaar, en alle voorbereidingen daarvoor


We vragen u ook om met ons te danken:

• Voor onze achterban en hun liefdevolle gaven en alle gebeden.
• Voor de goede berichten uit de gemeentes, dat er zoveel zegen is in de gemeentes Santa Barbára en Mercês.
• Voor de hulp die uit Rio de Janeiro kwam voor pastor Antonio in Mercês
• Voor de hulp die de burgemeester ook dit jaar al heeft gegeven aan het Kinderdagverblijf.
• Voor het zilveren huwelijksjubileum van Ismaël en Lourdes.
• Dat we weer de gelegenheid hebben om dit jaar met werkverlof te gaan in Nederland.

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië en Govert en Eliana in Nederland. We zijn dankbaar voor uw meeleven met ons door uw steun, gebeden, vriendschap en gaven, we wensen u het allerbeste en gezondheid toe.

Lourdes en Eliana
Werkverlof in Nederland
Van 12 september t/m 17 november hoopt Ismaël met zijn jongste dochter Karin en zijn zus Magna naar Nederland te komen. De bedoeling is dat Magna Eliana gaat vervangen voor de zorg van Govert, zodat Eliana samen met Ismaël en Karin bezoeken af kunnen leggen. Op de zondagen gaan ze de gemeentes bezoeken met een nieuwe presentatie van het werk in Brazilië. Het adres van hun verblijf is dit keer bij Govert en Eliana in Heino. Het mobiele nummer voor hen is het 06 nummer dat Govert en Eliana nu ook al gebruiken (06-18203793). We hopen en bidden dat deze tijd een grote zegen zal zijn, en dat er veel nieuwe contacten gelegd worden. Om zo de belangstelling voor het werk van het Kinderdagverblijf, de gemeentes in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercês te bevorderen.
verlof
Ik, Eliana verheug mij er heel erg op de komst van Ismaël, Magna en Karin. Dan is de familie Jonker weer compleet in Nederland, want dat is dan 38 jaar geleden dat we met het hele gezin toen met mama erbij in Nederland waren ook voor werkverlof, dat weet ik nog heel goed, ik was 10 jaar oud, en we hadden een lied ingestudeerd om te zingen in alle gemeentes waar we kwamen. Heel jammer dat mama dit nu niet mee kan maken. Papa wordt zondag 17 september bij leven en welzijn 86 jaar, en dat kunnen we dan samen vieren. Ik hoop en bid dat de Heer dit geschenk aan ons geeft, want waarschijnlijk zien de volgende jaren er niet hetzelfde uit, omdat we nu zo ver uit elkaar wonen.
Overstromingen
brugIn januari en februari van dit jaar troffen zware regenbuien onze stad Santa Bárbara en omgeving. Landwegen en rijkswegen, die al niet goed onderhouden waren, verslechterden. Er zijn talloze gaten in de wegen en kapotte bruggen. Dit maakt het leven van mensen moeilijk. We hopen dat de deelstaat- en gemeentebesturen erin slagen deze situaties snel te verbeteren. Zoals opgemerkt, alles is erg bureaucratisch en traag, en er is veel corruptie. Laten we bidden dat de politici wijsheid hebben om hieraan te werken.
puin
Lourdes vraagt u om te bidden voor Ismaël, die door de hevige regenval een groot deel van zijn weiland verloor, waar zijn koeien op stonden. Daardoor is het niet meer mogelijk om door te gaan met dat werk dat hij zo leuk vond. Het bracht hem ontspanning. De koeien zijn inmiddels verkocht. Hij heeft nog wat kleinvee: varkens kippen en konijnen. De melkverkoop is ook gestopt. Dat kostte wel veel tijd, die hij nu over heeft. Het gaat hem erg aan het hart om het werk los te laten.
Hij werkt nu meer met de kerken, in de bediening, in de lofprijzing en aanbidding, prediking en de organisatie van het werk, samen met mij. Dit werk is ook niet zo gemakkelijk, omdat het gaat vaak om mensen die hulp nodig hebben in problemen zijn en veel van de voorganger vragen.
Kinderdagverblijf CENA
In januari was onze grote vakantie, dus was het Kinderdagverblijf gesloten. Op 30 januari begonnen we met het inrichten en schoonmaken van de ruimtes om de kinderen op 6 februari weer te kunnen ontvangen.
De basisschool lessen zijn nog steeds hier in het Kinderdagverblijf omdat het schoolgebouw nog gesloten is. Alles werkt hier erg traag en bureaucratisch. Maar aan de andere kant, door de ruimte te delen, kunnen we ons werk ontwikkelen. We helpen nu 50 kinderen, verdeeld over drie klassen, 's ochtends en 's middags.

klase
spelenDe kinderen komen meestal uit disfunctionele gezinnen, zonder grenzen, ongeschoold, met leerachterstand. Er is veel geduld, wijsheid en liefde nodig om hen te kunnen helpen. In veel gevallen kunnen we niet eens rekenen op de steun van de families omdat ze het gezag over hun kinderen al hebben verloren. Daarom proberen we ons best te doen, zodat wanneer deze kinderen hier vertrekken ze iets goeds meenemen voor hun verdere leven. Het jaar verandert, maar onze klantenkring is altijd hetzelfde. We vragen u ons te helpen in gebed, aangezien onze taak niet altijd gemakkelijk is. Maar zelfs met deze moeilijkheden zijn we blij dat we deze kinderen kunnen helpen. Ook hebben ze een veilige plek om te verblijven, waardoor hun ouders de mogelijkheid krijgen om buitenshuis te werken en in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is onze missie.
Ook dit jaar hebben we steun gekregen van het gemeentebestuur, waardoor we 2 leraren hebben gekregen, ook mensen om alle ruimtes schoon te maken en koks om lunch en snacks te bereiden.
Eunice werkt voor Cena als lerares, Karin als entertainer (verantwoordelijk voor spelletjes), en ik (Lourdes) als werkcoördinator. Zoals je op de foto's kunt zien, werken we veel met spelletjes om het leren te vergemakkelijken.
Project: Afbouw van het kerkgebouw in Mercês
In de vorige nieuwsbrief wilden we hiervoor al uw steun vragen, maar dit bericht is bij vergissing niet geplaatst.
De gemeente in Mercês is gesticht in 2008. Aanvankelijk kwam men bijeen in gehuurde zaaltjes. In 2013 werd besloten om zelf te bouwen nadat de huur plotseling werd opgezegd. De grond was al beschikbaar en daarop is een betonnen gebouw neergezet. De kerk had geen financiële middelen voor verdere afbouw. Er is dus niets betegeld in de toiletten, de keuken, de kerkzaal of de buitenzijde. De technische voorzieningen zijn provisorisch aangelegd.
Volgens een recente begroting kost de volledige afbouw € 27.500.
Door enkele grote giften is al € 10.050,- binnengekomen en daarnaast heeft het bestuur in NL uit de algemene reserve € 5.000 beschikbaar gesteld.
Nu is nog een bedrag van € 12.450,- nodig.
Als bestuur vragen wij u of u wilt nadenken over wat u zou kunnen doen om te helpen dit project uit te voeren. Graag daarbij “Project Mercês” vermelden, dan kunnen we u op de hoogte houden van de voortgang.
Zilveren bruiloft van Ismaël en Lourdes
25jOp 3 januari waren Ismaël en Lourdes 25 jaar getrouwd.
Dat hebben ze in kleinschalige kring gevierd op zondag 8 januari. Pastor Anivaldo ging voor in de dienst en sprak een zegen over hun huwelijk uit.
Na de dienst konden alle broeders en zusters hen feliciteren onder genot van een stuk taart en een glas frisdrank met hapjes.
Carnavalstijd
Een andere opvallende gebeurtenis in het nieuwe jaar was het afwijkende programma voor de dagen waarop in heel Brazilië carnaval wordt gevierd, een feest waarop de geneugten van het vlees worden gewaardeerd. In Santa Bárbara do Tugúrio heeft de burgemeester vanwege de overstromingen als gevolg van zware regenval geen feestdag afgekondigd.
opent
De kerk heeft een geestelijk programma uitgevoerd; een normale kerkdienst op zondag, een openluchtdienst op het plein voor de kerk en huissamenkomsten. Deze werden door allen zeer goed ontvangen. Het was een bemoedigende tijd voor iedereen.

In Mercês hadden we geen apart programma, alleen de normale diensten, waar de opkomst erg goed was en nieuwe mensen binnen kwamen. Onder deze nieuwe mensen was een familie, die uit Rio de Janeiro is gekomen. Ze kozen ervoor om met ons samen te werken en hebben veel geholpen in de gemeente. Ik vraag u om voor dit gezin te bidden, zodat ze doorgaan in het werk van de Heer. De man heet Alberto, zijn vrouw Eliana, ze hebben drie minderjarige kinderen.


huiss
De Jaarwisseling in beide Kerken
We begonnen het jaar 2023 in Santa Bárbara met een bijzondere samenkomst, die startte op oudejaarsavond. In overleg met de broeders en zusters werd de samenkomst gehouden vanaf 22.00 uur, eindigend met gebed in een kring. We konden voor het afgelopen jaar danken en het nieuwe jaar zegenen. Daarna hadden we een maaltijd met elkaar waarbij de meegebrachte gerechten werden genuttigd.
kring
De gemeente in Mercês koos ervoor om de dienst op de normale tijd ’s morgens te houden op oudejaarsdag. Dit omdat er verschillende broeders zijn die ver van de kerk wonen en de chauffeur, die hen ’s avonds naar huis moest brengen niet beschikbaar was. Het waren momenten van zegen, gemeenschap en opbouw voor ons allemaal.
Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u met ons mee te danken;

– Voor het gezegende en fijne jaarfeest van de zangkoren.
– Voor de optocht waar we aan meededen, en de waardering voor het werk.
– Voor de kans om ook via radio-uitzendingen het evangelie door te geven.
– Voor de goede afsluiting van het jaar met de kinderen van het Kinderdagverblijf.
– Voor het goede gedrag dat Ramon liet zien.


We vragen u om met ons mee te bidden;

– Voor het evangelisatiewerk in SBT en Mercês
– Voor Alexandre van Magna, voor zijn leven en houding, die nog steeds zorgelijk is.
– Voor Eliana, moed, kracht, wijsheid en gezondheid bij de verzorging van Govert
– Voor Ismaël en Lourdes die verantwoordelijk zijn voor het gehele werk.
– Voor Eunice en Rafaël, Karin en Vinícius: hun huwelijken en hun taken in het werk
– Voor Ramon en zijn familie, dat het evangelie zaadje in hun hart vrucht mag dragen.
RAMON
Voordat ik afsluit, wil ik graag schrijven over een gebeurtenis die ons erg heeft geraakt. Het Kinderdagverblijf helpt vier broers die uit een zeer behoeftige familie komen. De ouders zijn gescheiden en de kinderen kwamen begin dit jaar van het platteland bij hun moeder in de stad wonen. Op 12 juli organiseerde de school waar een van de jongens studeert, Ramon (14 jaar) heet hij, een schoolreisje naar een andere stad en elk kind moest R$ 15,00 reais ( bijna 3 euro) meenemen. Deze jongen vroeg aan mij (Lourdes) of hij een klusje voor mij mocht doen, zodat hij de R$ 15,00 reais kon verdienen. Hij vertelde mij dat hij het wilde verdienen door te werken voor mij. Ik was heel ontroerd en liet hem mij helpen de tuin schoon te maken en toen we klaar waren, gaf ik hem het geld. Hij was erg blij en ik ook. We vinden zijn houding erg positief, want als hij het zomaar zou krijgen zonder ervoor te werken, versterkt dat zijn afhankelijkheid van liefdadigheid.
Op het Kinderdagverblijf, tijdens het Bijbelverhaal dat we vertellen, moedigen we de kinderen aan om eerlijk te zijn, te helpen, hun huiswerk te maken, goed te studeren, mensen te respecteren, enz. We bidden dat het gezaaide Woord niet wordt vergeten en een verschil zal maken in de toekomst van de kinderen.

Ontvang de hartelijke groeten van ons hier in Brazilië. We zijn dankbaar voor uw meeleven met ons door uw steun, gebeden, vriendschap en gaven.
Lourdes en Eliana

kerstk
Jaarafsluiting Kinderdagverblijf
tv
Tijdens de dagen van het WK voetbal werd er veel met de kinderen gewerkt. Brazilië is echt een voetballand. We versierden de ruimtes, maakten de muurschilderingen met de vlaggen van de deelnemende landen, maakten albums met kinderfoto's, keken naar de wedstrijden die plaatsvonden op de momenten dat ze hier waren. Dit was ook erg leuk en leerzaam voor iedereen.
Op maandag 12 december, hielden we een bijzondere dag als afsluiting van het schooljaar en daarmee ook van de activiteiten op het Kinderdagverblijf. Er waren veel verschillende spelletjes, cake met frisdrank, een zak snoep, popcorn enz. De kinderen hadden veel plezier en waren er erg blij mee.
Daarna zijn nog alleen de medewerkers aanwezig om de ruimtes schoon te maken en opnieuw in te richten. De maand januari zijn we dicht tijdens de schoolvakantie.
voetb
Het Kinderdagverblijf CENA

opt
Na onze presentatie tijdens de optocht op 9 september, al vermeld in de vorige nieuwsbrief, kregen we veel positieve reacties van mensen die zich de komst van de familie Jonker in de stad Santa Bárbara do Tugúrio herinnerden. En ook hun bijdrage aan de geestelijke en sociale hulpverlening in de stad.
Het Kinderdagverblijf Cena, opgericht door de Kerk, is een erkende instelling voor sociale hulpverlening. Dit werd nog een keer bevestigd in de presentaties van het jaarlijkse Bananenfeest van de stad. Het is een jaarlijks cultureel festival en het vond plaats van 10 tot 16 december. Op de laatste dag van het feest, was er een optocht door de straten en ook langs de kerk. Cena bracht een eerbetoon in de optocht ter ere van God, door toneelstukjes, verwijzend naar de verschillende manieren waarop mensen in de buurt werden geholpen door het werk van de kerk. De omroeper vertelde de verhalen erbij, zodat iedereen het ook kon horen. De naam van pastor João (Govert) en Dona Marli (Marlies) werd meermalen genoemd als mensen die altijd hielpen en die nu het werk hebben overgedragen aan Ismaël en familie.
Zelfs nu, na de pandemie, wordt Cena genoemd als een instelling die niet kan stoppen, omdat zij veel gezinnen helpt door de kinderen gezond voedsel te geven, het woord van God te leren en genegenheid en liefde te geven.

spelk

Radioprogramma
KarinNaast de kerkdiensten zijn we ook doorgegaan met ons radioprogramma dat vooral tot doel heeft te evangeliseren door middel van muziek en een woord van bezinning. We hebben één uur zendtijd op de maandagavond. Het programma wordt meestal verzorgd door Ismaël, Lourdes en Karin, en af en toe een gastspreker. Wilt u bidden voor dit werk, want het heeft zeker mensen bereikt en harten getroost. Vaak zijn er mensen die vragen om een lied of gebed. Soms is er een reactie op het woord van God dat ze horen. Dit maakt ons blij en bewijst dat het werk dat God ons heeft toevertrouwd niet voor niets is.
De gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Zangkoor de Levieten
Op 1 en 2 oktober hielden we het 17e jaarfeest van de beide vrouwenkoren uit Santa Bárbara en Mercês met samenkomsten op zaterdagavond en op zondagmorgen. De vieringen werden gehouden in de kerk van Santa Bárbara do Tugúrio. Bij die gelegenheid nodigden we twee bekende zusters uit om het woord aan ons door te geven, wat een fijne zegen was. Er waren ook familieleden en gasten van andere kerken. Er voegden zich wat gasten bij de koren, zodat Ismaël 21 vrouwen stond te dirigeren.
Afsluitend werd nog een pizzeria bezocht om samen te eten. De groep gaat weer verder in februari 2023. Na deze feestmaand is het vakantie hier.
Ismaël probeert ook een mannenkoor te vormen in de gemeente. De start is al gegeven, maar het loopt nog niet echt, we vragen om gebed voor de ontwikkeling van dit werk. Het aantal mannen in de kerk is veel kleiner dan dat van vrouwen en dan komt er nog bij dat enkele ouderen ernstige gezondheidsproblemen hebben, en niet altijd kunnen komen.
Leviet 7
Kerst en Oud en Nieuw
We hebben ook een speciale Kerstdienst gepland, gericht op God en de geboorte van Jezus. Verder een oudejaarsdienst om 2022 af te sluiten en 2023 te beginnen. Deze dienst zal zijn vanaf 22.00 uur op 31 dec. tot het eerste uur van 2023. Na de kerkdienst zullen we avondmaal vieren, en om af te sluiten gezellig met elkaar van een hapje en drankje genieten.
Gebeden
We vragen u om met ons mee te bidden;
  • Voor Pastor Antônio en Celi, die in augustus getrouwd zijn.
  • Voor Magna en Marc, dat God hen wijsheid geeft in alles wat ze moeten regelen
  • Voor Govert voor gezondheid en kracht om meer te lopen.
  • Voor Eliana: moed, kracht, wijsheid en gezondheid bij de verzorging van Govert.
  • Voor het samenwerken van het Kinderdagverblijf met de scholen van de stad.
  • Voor alle kinderen, die weer moeten wennen aan een gestructureerd leven, dat ze daarin goede begeleiding krijgen en het zullen oppakken.
We vragen u ook om met ons te danken;
  • Voor onze gezondheid, dat alles goed gaat met iedereen in het zendingswerk.
  • Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden.
  • Voor de activiteiten van de gemeentes in Santa Bárbara, en Mercês.
  • Voor de goede berichten van het Kinderdagverblijf.

Met vriendelijke groet uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker. Bedankt voor uw gebeden, geschenken en vriendschap, we kijken ernaar uit om u te verwelkomen. In Christus zijn we één en met elkaar verbonden, waar we ook zijn hier op aarde.

Lourdes en Eliana
Project Afbouw Kerk in Mercês
De gemeente in Mercês is gesticht in 2008. Tot 2013 werden verschillende zaaltjes gehuurd. In 2013 werd de huur weer opgezegd, waarna besloten werd zelf iets te bouwen. Er was grond beschikbaar van de zending, waarna met man en macht een betonnen gebouw is neergezet, op afbetaling, maar beter dan huren. In 2014 werd dit kerkje in gebruik genomen.
Zoals te zien is er nog niets afgewerkt. De ruwbouw is gereed en de kerk wordt gebruikt, maar bestaat uit ruw beton. Er is nog niets betegeld in de toiletten, de keuken, de kerkzaal, de buitenzijde van het gebouw. Een toegangstrap naar het souterrain en de technische installaties zijn nog nodig.
Eigen financiën van de kerk om het gebouw verder af te werken zijn er helaas niet.
Er is al een deel van het geld beschikbaar, o.a. een gift van Opwekking van € 3000, (zelfs in hun blad genoemd). We wachten nog op een actuele begroting, maar we denken zeker nog 8000 euro nodig te hebben
Het bestuur vraagt u namens de fam. Jonker en Pastor Antônio of u een bijdrage voor dit project zou willen geven?

krkm
wc
Govert en Eliana in Nederland
Inmiddels zijn we alweer 3 maanden in ons huis in Heino, en ik kan u vertellen dat we het heel erg naar onze zin hebben. Het is precies wat we nodig hadden, een wat kleiner huis met alles gelijkvloers, met een badkamer bij pa zijn slaapkamer om de thuiszorg te vergemakkelijken. Hier hoeven we ons ook geen zorgen te maken dat we over een bepaalde tijd eruit zouden moeten. De huur is steeds ieder jaar te verlengen. We danken God met heel ons hart dat Hij het mogelijk heeft gemaakt dat we hier kunnen wonen, we leven allemaal in een moeilijke tijd, en niks is vanzelfsprekend of makkelijk tegenwoordig. We zien Gods hand in alles wat we doen, en Hij zorgt heel goed voor ons zodat we niks tekort komen. We prijzen de Heer elke dag daarvoor, ook dat we zo samen mogen zijn, (vader en dochter) en dat het met ons en onze gezondheid ook goed gaat gelukkig. Ook al gaat het met mijn vader door zijn ziekte wel steeds verder achteruit.
Magna is inmiddels ook alweer terug naar Brazilië, ze is 3 maanden geweest bij Marc, en we hebben veel hulp van haar en van hem gehad. Daar waren ook heel blij mee, en danken aan God voor hun leven.
In memoriam br. C.J. du Fossé
Zijn naam heeft jarenlang achterop onze nieuwsbrieven gestaan, als lid van het comité van aanbeveling.
Cornelis Johannes du Fossé is op 22 februari 2022 overleden in de leeftijd van 94 jaar. Zijn vrouw Neeltje stelt het op prijs om verder op de hoogte te blijven van het werk in Brazilië.
Hoe is het contact met hen ontstaan, hebben we haar gevraagd.
In 1964 verhuisde het echtpaar du Fossé naar Hoogeveen waar ze een bidstond oprichtten, waaruit een Gemeente is gegroeid. In de jaren erop 1967-68 kwamen ze in contact met jongeren (KVO) die zich klaarmaakten om de zending in te gaan. Van de jongeren ging toen een deel naar Italië en het andere deel naar Brazilië, waaronder Marlies en Govert Jonker.
Van die tijd dateert hun interesse voor het Braziliëwerk van Govert en Marlies. Ze steunden hen moreel en financieel.
Cees du Fossé verhuisde met zijn gezin naar België en kwam in de gemeente Mortsel terecht. Ze werden oudstenechtpaar en later hadden ze de leiding over de gemeente Mortsel. Hier in België bleven ze nauw verbonden met het werk in Brazilië waardoor ze in het comité van aanbeveling zijn opgenomen..
Ieder werkverlof van de Jonkers zijn zij ook altijd in de gemeente Mortsel op bezoek geweest. Dat contact is steeds gebleven.
NATIONALE FEESTDAG en viering 200 jaar Onafhankelijkheid
Op 7 september is de nationale feestdag en wordt 200 jaar onafhankelijkheid van Brazilië gevierd. De hele week zijn er festiviteiten. Op deze datum zijn er optochten van studenten, soldaten, bands, enz. in heel Brazilië. Hier in Santa Bárbara do Tugúrio vond de optocht plaats op 9 september en tegelijkertijd vierden we het 60-jarig bestaan van de gemeente. 60 jaar geleden werd Santa Bárbara do Tugúrio als stad aangemerkt. Wij van CENA waren uitgenodigd om te praten over de bijdrage van Nederlandse immigranten aan onze stad.
optocht2optochtVoor onze presentatie hadden we: Eunice die Brazilië vertegenwoordigde met een Braziliaans shirt en vlag en Karin die Nederland vertegenwoordigde met een oranje shirt en de Nederlandse vlag. Ismaël en Lourdes liepen met een spandoek, waarop een grote foto van de familie Jonker uit 1981 toen ze met drie kleine kinderen in Santa Bárbara aankwamen. Twee zusters uit de gemeente, Aparecida Marques en Aparecida de Lima namen de plaquette van de kerk. En de twee onderwijzeressen, Ângela en Débora, die dit jaar op het Kinderdagverblijf werken, namen de CENA -banier in ontvangst. Interessant is dat Ângela in 2001 de eerste onderwijzeres was die door de gemeente aan Cena werd toegewezen.

Mensen die naar de optocht keken, waardeerden ons optreden. Ze herinnerden zich de vervlogen tijden, de hulp die veel mensen kregen met het kopen van gebruikte kleding, wat Marlies altijd regelde. Verder het uitdelen van dekens, voedsel pakketten, melk, en alle hulp van CENA en van de kerk, enz. Het was een moment van herinnering dat velen heeft geraakt.
Het Kinderdagverblijf CENA
eunSchoolvakanties
In juli hebben we het eerste semester van de schooljaar voor de kinderen in onze stad afgerond. Normaal hebben we dan twee weken vakantie, maar omdat de lessen dit jaar laat begonnen zijn hadden we nu maar één week rust. Deze dagen dienden ook om de schoolresultaten te beoordelen na 2 jaar COVID 19.
Er is al een verbetering opgetreden bij de schoolkinderen, maar de vertraging in het leren is nog duidelijk aanwezig. Het werk van CENA, naast de schooluren, was een goede aanvulling op wat er in de klaslokalen van de school wordt onderwezen. We werken met hulp bij huiswerk, waar ouders meestal niet mee kunnen helpen omdat ze het zelf niet weten. We gebruiken veel spelletjes die we kopen om kinderen op een leuke manier te leren. We werken ook met "morele waarden", waarbij het kind leert over geloof, liefde, vergeving, hoop, respect, enz. Deze kwestie is op dit moment het belangrijkste, aangezien kinderen zonder grenzen naar school terugkeerden Ze zijn ongehoorzaam, opstandig, hebben geen respect, zoeken ruzie, zijn vol van hun eigen willetjes. Het is voor niemand makkelijk geweest, niet voor ons, niet voor hen, maar met Gods hulp geloven we in betere tijden.


jongens


Lourdes

Vaderdag
Omdat we werken met de meerderheid van de kinderen die uit ongestructureerde gezinnen komen, waar velen leven met de afwezigheid van de vader, anderen met de afwezigheid van de moeder, en soms van beide, zorgen we ervoor dat elk probleem wordt aangepakt. Zo werd 14 augustus gevierd als Vaderdag. We vertellen kinderen dat iedereen een vader heeft, aanwezig of afwezig. Op Vaderdag kon degene van wie de vader aanwezig was hem een knuffel geven, of hem bedanken. Wie zijn vader niet had, kon voor hem bidden. Alleen God en de vader zelf weten de reden waarom de vader niet aanwezig is in het leven van het kind. Laten we bidden dat God ons helpt om te werken aan de emotionele nood van kinderen.

Getuigenis Sara Alves Ferreira en familie.

Mijn familie en ik kunnen het Kinderdagverblijf CENA alleen maar bedanken en er alleen maar goeds over vertellen, ik ben vooral dankbaar omdat ik dankzij CENA vandaag kan werken en een beetje meer aan mijn kinderen kan geven, ze houden van hun juffen en ze leren elke dag meer. Ik ben het hele team erg dankbaar voor de liefde en zorg die mijn kinderen ontvangen, mijn familie is en zal voor altijd dankbaar zijn, het juiste woord is dankbaarheid, we vragen God om leven en gezondheid voor het hele CENA-team.
Gemeente in Mercês
Huwelijk Pastor Antônio
CeliPastor Antônio, die de gemeente in de stad Mercês leidt, is in Rio de Janeiro getrouwd met zijn derde vrouw Celi. De burgerlijke ceremonie vond plaats op 26-08 en de kerkelijke inzegening op 28-08.
Gedurende de 8 jaar dat hij als voorganger van de gemeente werkt, is zijn eerste vrouw Ana Cristina aan een herseninfarct overleden.
Zijn tweede vrouw Shirlene overleed vorig jaar aan Covid 19, ze waren nog maar kort getrouwd, ongeveer 2 jaar. Nu heeft God hem gezegend met Celi en we hopen dat God hen vele jaren zal geven samen, want het is niet gemakkelijk voor een pastor om alleen te dienen, zonder helper. Laten we voor hen bidden.

In de gemeente Mercês, op initiatief van Pastor Antônio, werd er een dankdienst gehouden voor zijn 21 jaar lange pastorale bediening, in de stad Mercês. Hij is nu 8 jaar predikant van onze gemeente hier. In deze speciale samenkomst werd het Woord doorgegeven door Pastor Washington, een vriend van ons uit de stad Ubá. Naast de broeders en zusters van de kerk waren er veel familieleden en vrienden aanwezig. Het was een bijzondere en gezegende dienst, waarop belangrijke momenten in het familie- en ambtsleven van Pastor Antônio werden herdacht.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Vaderdag wordt hier in Brazilië gevierd op de tweede zondag van augustus. Gezien het belang hiervan, houdt de kerk altijd een speciale dankdienst voor onze aardse vaders. Dit jaar hebben we voor de aanwezige vaders gebeden en gedankt. Het was een emotioneel moment, waarbij elk aanwezig kind zijn vader kon omhelzen en dankbaarheid kon uitspreken.

stadVerder neemt de gemeente deel aan een 40-daagse gebeds- en vastencampagne voor alle steden in onze regio. En omdat de gebedsdag voor onze stad op een zaterdag viel 13/08 en geen dienst was, hebben we het de volgende dag op de zondag van Vaderdag gedaan. In antwoord op onze uitnodiging waren de voorzitter van de gemeenteraad Claudinei Marques en raadslid José Roberto aanwezig bij deze speciale dienst. Zij hielden de vlag vast tijdens het gebed. Het was een zeer goede dienst, waar we de aanwezigheid van God voelden en we geloven dat God tot de harten van velen sprak.

Uitstapje naar de dierentuin in Belo Horizonte
Op initiatief van zuster Irene uit Santa Bárbara hebben we zaterdag 10/09 een rondleiding door de dierentuin van Belo Horizonte georganiseerd. We hebben een bus met 45 zitplaatsen ingehuurd en elk betaalde zijn eigen kaartje. Iedereen had een geweldige tijd, ondanks dat het een lange en vermoeiende reis was, van ongeveer 3 uur heen en 3 uur terug. Maar de meeste mensen hebben verder geen kans zoals deze om rond te reizen, plezier te hebben, te ontspannen. Het was leuk om te zien dat mensen zich gelukkig en blij voelden, en al aan het nadenken waren over een volgende keer. Het was alle moeite waard!uit
GEBED
We vragen u om met ons mee te bidden;

+Voor Eunice en Rafaël, Karin en Vinícius die allen een grote hulp zijn voor Ismaël en Lourdes in het gehele werk en wijsheid voor hen allen.
+Voor Magna en Marc, dat God hen wijsheid geeft in alles wat ze moeten regelen in Brazilië en NL en voor Alexandre en Emely, die nu in Brazilië zijn.
+Voor Govert gezondheid en kracht, voor Eliana moed en wijsheid bij de verzorging van Govert en de aanpassing aan het nieuwe huis.
+Voor het samenwerken van het Kinderdagverblijf met de scholen van de stad, en alle uitdagingen waar ze mee te maken krijgen.

We vragen u ook om met ons te danken;

+Dat het Kinderdagverblijf weer open is na ruim 2 jaar, dicht te zijn geweest.
+Voor onze gezondheid, dat alles goed gaat met iedereen in het zendingswerk.
+Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden.
+Voor de goede berichten vanuit de gemeente in Sta. Bärbara.

Hartelijke groeten uit Brazilië en van Govert en Eliana Jonker. Gods rijke en onmisbare zegen toegewenst. Bedankt voor uw gebeden, gaven en vriendschap, we hopen ook op u te mogen rekenen de rest van het jaar. In Christus zijn we één en verbonden met elkaar, waar we ook mogen zijn hier op aarde.

Eunice en Eliana

Govert
Op het moment heeft mijn vader weer blaasontsteking en neemt antibiotica ervoor. Het ging een half jaar goed, maar helaas heeft hij het toch weer opgelopen.
Door de blaaskatheter was de blaasontsteking ontstaan. Na het vernieuwen hiervan gaat alles weer de goede kant op.
Zijn lopen gaat ook hard achteruit, daar maak ik mij best wel zorgen over. Hij kan alleen maar kleine stukjes en stapjes volhouden. Bij zijn nieuwe huisarts in Heino zal ik dit bij het kennismakingsgesprek aangeven.

Ons nieuw adres is nu: Zwolseweg 71a - 67, 8141EA Heino.
U bent van harte uitgenodigd om bij ons een bakje koffie of thee te komen drinken vanaf de laatste week van juni. Wel vraag ik u om het eerst telefonisch te overleggen wanneer u wilt komen, dat maakt het mij echt makkelijker i.v.m. alle zorg rondom pa. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt.
Eliana
Eindelijk is het zover, onze verhuizing naar Heino op dinsdag 14 juni!
We hebben zin in ons nieuwe huis.
Ik kan alleen zeggen waar ik vol van ben, en dat is de geweldige aanwezigheid en leiding van God in ons leven, ondanks alles wat we meemaken in ons leven, hetzij goede maar ook minder goede dingen, vertrouwen we volledig op God, want tot hier heeft God ons geholpen, waarover zouden wij ons zorgen moeten maken. God is altijd goed, altijd is God goed.
We zijn erg blij dat we zijn verhuisd en dat we nu echt voor onbepaalde tijd hier mogen blijven wonen. Magna is op het moment in Nederland, en helpt mij met de zorg voor pa. Daardoor kon ik ook deelnemen aan een zogenaamde debriefingweek voor zendelingen. Dit is een week in een conferentieoord, waarin ik bij ervaren zendelingen mijn verhaal kon doen. Alle moeilijke dingen uit mijn leven kon ik daar bespreken, waarbij ik geholpen werd om die op een goede manier te verwerken en bij God te brengen. Dit heeft mij heel goed gedaan! Alle terugkerende zendelingen worden aangemoedigd om zo’n week mee te maken.