• topafbeelding.jpg
Het begin

"Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u," zei Jezus in Johannes 20:21 tegen zijn discipelen. Deze opdracht laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En dus vertrokken Govert en Marlies Jonker in 1970 naar Brazilië. De eerste jaren hielpen ze Klaas en Janny van de Raa en Nico en Trijnie van Eijk.

Ondertussen was hun gezin gegroeid door de komst van Ismaël en Eliana en de adoptie van Magna. In 1978 kwamen ze (o.a. voor medische hulp) voor 2½jaar naar Nederland terug. In die tijd werd als achterban de "Stichting Zending Brazilië voor Christus" opgericht.

Terug in Brazilië

Terug in Brazilië werd met hulp van de Braziliaanse zendingsorganisatie "Missao Volantes de Cristo" een plaats gevonden om een zelfstandig werk te beginnen. Dat gebeurde zo: jongelui van deze organisatie hadden juist in een bidstond de Heer gebeden om een echtpaar voor het dorp Santa Bárbara do Tugúrio en het werd duidelijk dat zíj dat echtpaar waren!

Acht gelovigen telde het dorp en Govert en Marlies gingen van start met samenkomsten. Door een gift van f 5000,- uit Nederland was men in staat een kerkje te bouwen, dat in 1982 in gebruik werd genomen.

Kinderwerk

Al gauw bleek dat, naast het brengen van het Evangelie, het ook nodig was aandacht te schenken aan sociale aspecten van de dorpsbewoners. Veel kinderen kregen onvoldoende voeding. Besloten werd deze kinderen op verschillende momenten van de dag op te vangen. Zo ontstond een Kinderdagverblijf, waar nu zo’n 70 à 80 kinderen dagelijks een goede maaltijd krijgen en waar sinds kort hulp wordt gegeven bij het maken van huiswerk voor school. Ook wordt aandacht gegeven aan aspecten van gezondheid en vooral hygiëne.

De eerste jaren werden de kinderen, in de leeftijd van 3-15 jaar, opgevangen in een zaaltje onder de kerk, maar gelukkig kon er later gebouwd worden aan betere huisvesting.