• topafbeelding.jpg
PROJECT: Renovatie/Afbouw van het Kinderdagverblijf
Het gebouw bestaat al sinds 2003. Het is destijds in gebruik genomen zonder dat het volledig afgebouwd was. Veel dakgoten ontbreken nog steeds, waardoor bij regen al het water rondom de binnenplaats op de grond opspat en de muren smerig maakt. Het had dus weinig zin om de muren te schilderen.
De dokterspost, de computerruimte en het naaiatelier zijn later bijgebouwd.
De aangebouwde woning (eigenlijk ondergebouwd) is onlangs gerenoveerd op eigen kosten. Expedito woont daar nu met zijn gezin. Hij is oudste in de kerk.
In de loop der jaren is het één en ander versleten, verweerd, beschadigd.
Recent is een deel van de grond, samen met een muur weggespoeld door hevige regen.

Cena
Er is door Ismaël en Lourdes een plan gemaakt om dit alles te herstellen en ontbrekende zaken aan te brengen: Dakgoten rondom, schilderen van de muren, reparaties, noodzakelijk onderhoud.
Verder is de speeltuin verouderd en de speeltoestellen zijn aan vervanging toe.
De begroting voor deze zaken is als volgt:
Speeltuin-

€   1.170,-

Weggespoelde buitenmuur

€   4.560,-

Afbouw/Renovatie Kinderdagverblijf

€ 22.750,- +

Totaal:

€ 28.480,-


Twee sponsors hebben inmiddels totaal een bedrag van € 24.250,- toegezegd!
Samen met de andere ontvangen giften is dit totaal € 25.415,- Dat is een grote bemoediging!
                           Er is dus nog € 3165,- nodig.
Daarom doen we als bestuur een beroep op u om hieraan naar vermogen een bijdrage te geven.
We merken dat Eliana, Lourdes en Ismaël grote moeite doen om het werk draaiende te houden met beperkte middelen, maar de rek is er echt uit. Het zou een enorme bemoediging voor hen zijn om weer een stap voorwaarts te kunnen maken met deze renovatie.
Daarom bevelen wij dit project van harte bij u aan.